Chân bàn tre gấp CGO-TRE30

80.000₫
Chân bàn xếp gọn bằng tre ép CGO-TRE30 thường dùng làm bàn gấp học sinh, bàn gấp sinh viên hoặc làm bàn ăn gia đình ngồi bệt dưới sàn.

Tư vấn mua hàng miễn phí

024.39957221 - 0987.661.721

024.39957221 - 0977.229.952

Chân bàn xếp gọn bằng tre ép CGO-TRE30 thường dùng làm bàn gấp học sinh, bàn gấp sinh viên hoặc làm bàn ăn gia đình ngồi bệt dưới sàn.