Chân bàn sắt gấp CS-GAP25

35.000₫
Chân bàn xếp gọn bằng sắt CS-GAP25 thường dùng làm bàn gấp học sinh, bàn gấp sinh viên hoặc làm bàn ăn gia đình ngồi bệt dưới sàn.

Tư vấn mua hàng miễn phí

02439957221 - 0977229952

02439957221 - 0931408555

Chân bàn xếp gọn bằng sắt CS-GAP25 thường dùng làm bàn gấp học sinh, bàn gấp sinh viên hoặc làm bàn ăn gia đình ngồi bệt dưới sàn.

Chân bàn gấp học sinh 25cm

Chân bàn sắt gấp 25cm

zalo