Phụ kiện chân bàn

Nắp điện P4-3

250.000₫

Nắp điện P4-4

350.000₫

Nắp điện P5-3

260.000₫

Nắp điện P5-4

350.000₫

Đế điện P6

200.000₫

Đế điện P7

240.000₫

Bas kẹp kính P8

45.000₫

Bas kẹp kính P9

45.000₫